Jak to bylo s dopravou dříve

http://www.emons.cz/kontaktu/dresden-railcargo.html Také Vás zajímá, vývoj a pokrok v různých oblastech života? Nejdříve se chodilo pěšky, to je jasné. I náklady byly rozděleny na záda nosičů Dodnes to ovšem jinak ani nejde. Určitě jste viděli filmy o horských chatách, kam není přístup lanovkou. Nebo horolezce, kteří si zavazadla nosí také. Poté byla využívána zvířata, vynález kola také usnadnil přemísťování nákladu. Dále jezdily povozy tažené koňmi. Vynález motoru už dostatečně odlehčil člověku v přesunu nákladu. A dnes? Dnes je doprava a spedice téměř vědou. Zapojil se železniční, lodní i letadlový transport zboží.

Věda to opravdu je

Obor logistiky se převozem zboží v podstatě také zabývá. Proto je jasné, že jde o obor, který se musí nastudovat, ale člověk, který se jím zabývá a živí, musí mít také dokonalé organizační schopnosti. Mnozí majitelé firem služeb logistiky využívají, protože vědí, že výsledkem bude spokojenost na straně dodavatele i odběratele. A odpovědnost zůstane na straně logistické firmy. Nakonec firma, která vyrábí, by se měla věnovat výrobě a propagaci. To ostatní by měla přenechat profesionálům.

Jak to bylo s dopravou dříve
Ohodnoťte příspěvek
970x90-pilotem-vrtulniku-1430290305.png